Přihláška k výběrovému řízení pro hodnotitele otevřených vzdělávacích zdrojů projektu IPs Podpora kurikulární práce škol
Vážená paní, vážený pane,

děkujeme, že jste se rozhodl/a zúčastnit výběrového řízení na pozici hodnotitele otevřených vzdělávacích zdrojů (dále jen OVZ) v projektu IPs Kurikulum. V současné době hledáme hodnotitele OVZ pro předškolní vzdělávání a základní vzdělávání obou stupňů.

Tento formulář slouží jako přihláška. Obsahuje především otázky týkající se Vaší dosavadní praxe a vzdělání (podobně jako tomu je u profesních životopisů).

Uvedením osobních údajů uchazeč o vyhlášenou pracovní pozici uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů pro účely příslušného výběrového řízení.


Osobní údaje

Titul před jménem:
Jméno*:
Příjmení*:
Titul za jménem:

Kontakty

E-mail*:
Telefon*:

Pracovní zkušenosti a splnění vstupních podmínek hodnotitele

Aktuální zaměstnavatel:
Aktuální pracovní pozice*:
Nejvyšší dosažené vzdělání*:
Obor, který jste vystudoval/a*:
Pedagogická praxe a její délka*:


Vzdělávací obor, který v posledních třech letech vyučuji*:
Jste členem/členkou nějaké profesní/oborové organizace?*
Další pracovní zkušenosti v oblasti vzdělávání v posledních 5 letech*:
Publikoval/a jsem články v oblasti vzdělávání v posledních 5 letech*:

Zkušenosti s otevřenými vzdělávacími zdroji

Máte zkušenosti s tvorbou vzdělávacích zdrojů?*
Máte praktickou zkušenost (aktivní zkušenost) s využitím otevřených vzdělávacích zdrojů ve výuce?*
Máte zkušenosti s hodnocením?*
 
Mám zájem hodnotit OVZ pro oblast*:Životopis (PDF, Word)*: