Přihláška k výběrovému řízení pro členy územních metodických kabinetů
Vážená paní, vážený pane,

děkujeme, že jste se rozhodl/a zúčastnit výběrového řízení na pozici člena a členky územních metodických kabinetů.

Tento formulář slouží jako přihláška. Obsahuje především otázky týkající se Vaší dosavadní praxe a vzdělání (podobně jako tomu je u profesních životopisů) a několik otázek mapujících Vaše názory na činnost metodických kabinetů. Vyplnění může trvat zhruba 15 minut.

Uvedením osobních údajů uchazeč o vyhlášenou pracovní pozici uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů pro účely příslušného výběrového řízení.


Osobní údaje

Titul před jménem:
Jméno*:
Příjmení*:
Titul za jménem:

Kontakty

E-mail*:
Telefon*:

Pracovní zkušenosti a splnění vstupních podmínek člena kabinetu

Aktuální zaměstnavatel:
Aktuální pracovní pozice*:
Stupeň vzdělávání*:
Výkon specializované pozice*:
Další pracovní zkušenosti*:
(za posledních 10 let)
Nejvyšší dosažené vzdělání*:
Studijní obor, který jste vystudoval/a*:
Délka Vaší pedagogické praxe*:
Jaké předměty jste v posledních třech letech vyučoval/a*:
Jakou máte aprobaci/kvalifikaci pro výuku*:
Byl/a jste v posledních třech letech zapojen/á v projektu z oblasti vzdělávání?*
Účast na projektech (typy projektů)*:
Jste členem/členkou nějaké profesní/oborové organizace?*
Lektorská činnost - oblasti:
Lektorská činnost - cílové skupiny:
Lektorská činnost - tematické zaměření:

Působení v metodických kabinetech

Působil/a jste již v metodických kabinetech NPI ČR v rámci projektu SYPO?
V jakém metodickém kabinetu byste rád/a působil/a?*
Chtěl/a byste působit ještě v jiném metodickém kabinetu?
V jakém území byste rád/a působil/a?*

Níže jsou uvedeny možné oblasti činnosti metodických kabinetů.
Uveďte, prosím, nakolik považujete jednotlivé oblasti za důležité nebo nedůležité.*

Naprosto nedůležité Spíše nedůležité Spíše důležité Naprosto důležité Nevím/nemohu posoudit
Diskuze a sdílení inspirativní praxe podporující možnosti redukce učiva (obsahu)
Metodická podpora učitelů v používání formativního a kriteriálního hodnocení žáků
Podpora využívání výukových metod podporujících aktivní učení žáků
Podpora sdílení novinek a zkušeností v oblasti vzdělávání
Rozvoj vzájemné spolupráce učitelů (ve škole a mezi školami)
Podpora učitelů v rozvoji digitálních kompetencí žáků ve výuce
Rozvoj dovedností učitelů reflektovat a sdílet vlastní práci
Podpora učitelů při využívání různých výukových strategií pro heterogenní třídy
Podpora informovanosti učitelů o změnách kurikula (na úrovni RVP) a pomoc s jejich realizací
Podpora učitelů v rozvoji klíčových kompetencí a základních gramotností u žáků