DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Rozvoj informatického myšlení u žáků 1. stupně ZŠ – praktický kurz k nové informatice
Číslo programu:B83-75-21-231-05
Datum konání:prezenční část: 09. 03. 2023; 23. 03. 2023 (14:00 - 17.30) a on-line části: 16. 03. 2023; 17. 03. 2023; 24. 03. 2023; 04. 04. 2023; (14.00 - 17.30)
Místo konání:Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Nedvědova 17, příspěvková organizace, Nedvědova, Olomouc, Česko
Místnost:
Počet hodin:24 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Mgr. Miroslav Dvořák
Organizační garant:Zuzana Páťalová, DiS., zuzana.patalova@npi.cz, 770 101 726


Komu je program určen

učitelé 1. stupně ZŠ


Popis programu

Praktický kurz pro pedagogy 1. stupně ZŠ je zaměřen na novou informatiku vycházející z revidovaného RVP pro vzdělávací oblast informatika. Účastníci kurzu absolvují 24 hodin online/prezenčního vzdělávání a 6 hodin e-learningu.  

Obsahem online/prezenčního vzdělávaní jsou následující moduly:  

  1. Co je informatického myšlení. V průběhu modulu se účastníci seznámí se základními myšlenkami informatického myšlení a souvislostmi s novou informatikou.  
  2. Algoritmizace a programování. Pedagogové budou seznámeni s prostředím programovacího jazyka Scratch, základy ovládání tohoto programu, metodikou, možnostmi využití a práce při hodinách informatiky na 1. stupni ZŠ.  
  3. Data a informace. Modul je zaměřen na principy práce s daty a klíčové záležitosti, které jsou pro žáky 1. stupně ZŠ důležité. 
  4. Modely a informační systémy. Co je modelování? Modelování pomocí schémat? Jaké jsou prvky informačního systému a jaké jsou provazby? O tom všem účastníci získají přehled.  
  5. Digitální technologie: Datová Lhota – modul zaměřující se na základní otázky, které se týkají principů fungování a ovládání PC na 1. stupni ZŠ. Účastníci kurzu se dále dozví, jak projekt Datová Lhota využít k výuce digitálních technologií na zmiňovaném stupni ZŠ.  
  6. Základy robotiky. Modul, ve kterém se účastníci seznámí s edukační robotikou, kterou lze na 1. stupni využívat k rozvoji algoritmického myšlení, a ne jenom jeho.  

V rámci e-learningového kurzu jsou pro účastníky připraveny různé příklady k procvičování základů programování v prostředí Scratch.  Požadavek na vstupní kompetence účastníka

začátečníci

Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit