Bohužel, na vzdělávací program:

23-46-11-WSPR-02 - Workshop k profesnímu rozvoji - Model systému podpory začínajících učitelů

se již nelze přihlásit. Program byl realizován.