Bohužel, na vzdělávací program:

23-47-11-OD-CiJ-OSS-24 - ¿Cómo podemos enseñar español? On-line škola SYPO

se již nelze přihlásit. Program byl realizován.