Bohužel, na vzdělávací program:

R09-01-23-231 - Kolokvium ředitelů Téma kolokvia: Odměňování a personální řízení pracovníků ve školství

se již nelze přihlásit. Program byl realizován.