Bohužel, na vzdělávací program:

F84-32-20-231 - APKH - Akční plánování konzultace hromadná (MAP, KAP) Akční plán

se již nelze přihlásit. Program byl realizován.