Bohužel, na vzdělávací program:

B83-75-21-231-06 - Rozvoj informatického myšlení u žáků 1. stupně ZŠ – praktický kurz k nové informatice

se již nelze přihlásit. Program byl realizován.