Bohužel, na vzdělávací program:

23-44-15-IMP-PKOH-I.ZS-03 - Partnerská kooperace - hospitace I. ZS Práce asistenta pedagoga na ZŠ

se již nelze přihlásit. Program byl realizován.