Bohužel, na vzdělávací program:

J70-74-11-231-022 - Revize RVP ZV - Startovací balíček - Vzdělávání koordinátorů změny

se již nelze přihlásit. Program byl v tomto pololetí zrušen.