Bohužel, na vzdělávací program:

U40-71-11-231-027 - Jak na nový RVP ZV ve škole, webinář pro ředitele

se již nelze přihlásit. Program byl v tomto pololetí zrušen.