Bohužel, na vzdělávací program:

24-58-18 - Jak předcházet agresivitě a šikaně ve školním prostředí

se již nelze přihlásit. Program byl realizován.