DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:DIGIakce: CODEWEEK – odpoledne plné kódování I prezenční akce (Hrádek nad Nisou)
Číslo programu:Z83-78-17-232
Datum konání:12. října 2023
Čas konání:15:00–16:00
Místo konání:Základní škola Lidická, Školní ul.325, Hrádek nad Nisou
Počet hodin:1 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři: Lektoři NPI ČR
Organizační garant:Mgr. Tereza Tolde, tereza.tolde@npi.cz, 420771284367


Komu je program určen

koordinátoři ICT, pedagogové volného času, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé MŠ, učitelé speciálních škol, vychovatelé školských zařízení, výchovní poradci


Popis programu

Naše škola realizuje pro žáky a učitele okolních základních škol ukázku robotiky a výuky informatického myšlení. Nabízíme učitelům možnost přijít se na tyto ukázkové hodiny podívat na vlastní oči.

Lektor: Monika Filipová 

ZŠ Lidická je zaměřena na výuku cizích jazyků a mezinárodní spolupráci. V rámci mezinárodní spolupráce škol jsme se zaměřili v minulých letech na ekologickou výchovu, technickou a přírodovědnou oblast a nyní se již několik let věnujeme rozvoji informatiky, robotiky a 3D tisku. V minulých letech jsme pořádali několikrát CODEWEEK a akce pro předškolní a školní děti v rámci EDUCA KIDS. Naši žáci jsou velmi úspěšní v robotických a informatických soutěžích. Nyní máme velké zkušenosti z účasti našeho týmu na soutěžích VEX IQ Slapshot v Estonsku, Slovinsku a USA. 

V období 10. 10 – 12. 10. 2023 pořádáme 2 akce, které jsou zaměřené na cílové skupiny: děti, žáci, rodiče, učitelé. Jedná se o představení aktivit školy v oblasti informatiky a robotiky. Ukážeme vybavení školy a využívání pomůcek, programování, možnosti motivace žáků, rozvoj digitálních kompetencí učitelů.  

DIGIakce jsou společnou aktivitou projektu NPO3.1 DIGI (https://revize.edu.cz/) v NPI ČR a externích subjektů/školských zařízení, které na své akci umožňují sdílení zkušeností více škol a přinášejí zajímavé inspirace v oblasti digitálního vzdělávání. Garantem obsahu DIGIakce je hostující organizace (ZŠ Lidická, Hrdáek nad Nisou), NPI ČR v pilotním režimu monitoruje a podporuje zdárný průběh akce, všem lektorům i účastníkům akce je nabízena navazující spolupráce. Průběžná výzva k DIGIakcím je otevřená všem školám a školským zařízením, sledujte web https://revize.edu.cz/inspirujte-kolegy#digiakce 

Informace k této konkrétní DIGIakci najdete na stránkách: DIGIakce: CODE WEEK - odpoledne plné kódování - Základní škola Lidická - Informace ze školy (hradek.eu)Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit