DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:DIGIakce: EDUCA KIDS – hospitace učitelů na ukázkových aktivitách s technologiemi v mateřské škole II prezenční akce (Hrádek nad Nisou)
Číslo programu:Z92-78-17-232
Datum konání:11. října 2023
Čas konání:9:00–11:00
Místo konání:Základní škola Lidická, Školní ul. 325, Hrádek nad Nisou
Počet hodin:3 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři: Lektoři NPI ČR
Organizační garant:Mgr. Tereza Tolde, tereza.tolde@npi.cz, 420771284367


Komu je program určen

koordinátoři ICT, pedagogové volného času, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé MŠ, učitelé speciálních škol, vychovatelé školských zařízení


Popis programu

Naše škola realizuje pro žáky a učitele okolních mateřských škol ukázku robotiky a výuky informatického myšlení. Nabízíme učitelům možnost přijít se na tento ukázkový “projektový den” přijet podívat na vlastní oči. V rámci akce budou pracoviště s úkoly pro děti z MŠ, cizí jazyky, programování, ovládání robotů, přírodní vědy. 

Lektoři:  

  • Markéta Šťastná - Fischer Technik, práce se stavebnicí  

  • Alena Valentová - digitální kompetence ve výuce jazyků, Nj  

  • Eva Kryštůfková - badatelská činnost, chemický pokus  

  • Hana Skřivánková - digitální kompetence ve výuce jazyků, Aj  

  • Daniel Stehlík - digitální kompetence ve výuce TV  

  • Monika Filipová - robotika  

  • Jaroslav Poláček - programování Pasco, Blocly  

ZŠ Lidická je zaměřena na výuku cizích jazyků a mezinárodní spolupráci. V rámci mezinárodní spolupráce škol jsme se zaměřili v minulých letech na ekologickou výchovu, technickou a přírodovědnou oblast a nyní se již několik let věnujeme rozvoji informatiky, robotiky a 3D tisku. V minulých letech jsme pořádali několikrát CODEWEEK a akce pro předškolní a školní děti v rámci EDUCA KIDS. Naši žáci jsou velmi úspěšní v robotických a informatických soutěžích. Nyní máme velké zkušenosti z účasti našeho týmu na soutěžích VEX IQ Slapshot v Estonsku, Slovinsku a USA.  

V období 10. 10 – 12. 10. 2023 pořádáme dvě akce, které jsou zaměřené na cílové skupiny: děti, žáci, rodiče, učitelé. Jedná se o představení aktivit školy v oblasti informatiky a robotiky. Ukážeme vybavení školy a využívání pomůcek, programování, možnosti motivace žáků, rozvoj digitálních kompetencí učitelů.  

DIGIakce jsou společnou aktivitou projektu NPO3.1 DIGI (https://revize.edu.cz/) v NPI ČR a externích subjektů/školských zařízení, které na své akci umožňují sdílení zkušeností více škol a přinášejí zajímavé inspirace v oblasti digitálního vzdělávání. Garantem obsahu DIGIakce je hostující organizace (ZŠ Lidická, Hrdáek nad Nisou), NPI ČR v pilotním režimu monitoruje a podporuje zdárný průběh akce, všem lektorům i účastníkům akce je nabízena navazující spolupráce. Průběžná výzva k DIGIakcím je otevřená všem školám a školským zařízením, sledujte web https://revize.edu.cz/inspirujte-kolegy#digiakce 

Podrobné informace k této DIGIakci najdete zde, na webu organizátora: DIGIakce: EDUCA KIDS - hospitace učitelů na ukázkových aktivitách s technologiemi v MŠ - Základní škola Lidická - Informace ze školy (hradek.eu) Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit