Bohužel, na vzdělávací program:

A18-03-20-241 - Chemie a pokusy

se již nelze přihlásit. Program byl realizován.