Bohužel, na vzdělávací program:

Q65-72-14-241-01 - Data, informace a modelování

se již nelze přihlásit. Program byl realizován.