Bohužel, na vzdělávací program:

J04-02-24-241-02 - Matematická pregramotnost v předškolním vzdělávání

se již nelze přihlásit, je již přihlášen maximální počet účastníků.