Bohužel, na vzdělávací program:

G39-05-11-242 - Lídr školy - kombinované kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení

se nelze přihlásit on-line.