Bohužel, na vzdělávací program:

Z45-79-11-241-61 - Rozvoj informatického myšlení bez technologií na I. stupni ZŠ

se již nelze přihlásit. Program byl realizován.