Bohužel, na vzdělávací program:

T38-77-12-241-13 - DIGI plovárna Digitální kompetence ve výchovných předmětech (HV, TV, VV, PČ) na 1. stupni ZŠ

se již nelze přihlásit. Program byl realizován.