Bohužel, na vzdělávací program:

X36-03-21-241 - Kurz vnitřní sebeobrany (psychohygiena v praxi)

se již nelze přihlásit. Program byl realizován.