Bohužel, na vzdělávací program:

Y01-74-16-241-13 - Jak na rozvoj digitální kompetence v 1. a 2. ročníku ZŠ

se již nelze přihlásit. Program byl realizován.