Bohužel, na vzdělávací program:

Y02-74-16-241-11 - Jak na rozvoj digitální kompetence v 3. až 5. ročníku ZŠ

se již nelze přihlásit. Program byl v tomto pololetí zrušen.