Bohužel, na vzdělávací program:

A109-74-16-241-07 - Digitální kompetence v pohybu s aplikací Actionbound

se již nelze přihlásit. Program byl v tomto pololetí zrušen.