Bohužel, na vzdělávací program:

C33-74-17-241-03 - GeoGebra jako účinný prostředek pro rozvoj digitálních kompetencí žáků

se již nelze přihlásit. Program byl realizován.