DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:DIGIakce: Digitální technologie smysluplně napříč předměty - dějepis, fyzika i informatika prezenční akce (Loděnice)
Číslo programu:A394-81-32-241
Datum konání:9. května 2024
Čas konání:08:00–13:45
Místo konání:MŠ a ZŠ Loděnice, Loděnice 134, Jihomoravský kraj
Místnost:
Počet hodin:8 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři: Lektoři NPI ČR
Organizační garant:Mgr. Tereza Tolde, tereza.tolde@npi.cz, 420771284367


Komu je program určen

koordinátoři ICT, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé nižšího stupně gymnázií


Popis programu

Program bude realizován v rámci projektové výuky na ZŠ a MŠ Loděnice dne 9.5. 2024, v čase 8:00 až 12:30. Po projektové výuce bude v čase 12:40 až 13:35 následovat rozbor výuky. Účastníci se mohou těšit na ukázkové hodiny s žáky a jejich následný rozbor. Skladbu programu budou tvořit tři vzájemně propojené výukové bloky: 

První z nich (8:00 - 9:40) povede Mgr. Linda Zámečníková, která se bude se věnovat kapitole “Technický a vědecký pokrok v přelomu 19. a 20. století", práci s tištěnými i digitálními zdroji a kritickému myšlení. 

Ve druhém bloku (9:55 – 11:35) se Mgr. Vojtěch Kašpárek s žáky zaměří na rekapitulaci využitých digitálních technologií a pomocí umělé inteligence s žáky vytvoří animované medailonky věnované zadaným osobnostem (můžete se podívat podobný projekt). Tento výukový blok bude zakončen diskuzí o rizicích spojených s tvorbou digitálního obsahu za pomoci umělé inteligence. 

Celá projektová výuka bude uzavřena vstupem Bc. Jana Čeledy (11:45 – 12:30), který s žáky zadá 3D tisk vybraných modelů, souvisejících s vynálezy probíraných osobností. 

Po skončení projektové výuku bude následovat závěrečný rozbor celého výukového bloku (12:40 – 13:25). 

 

Podrobný program: 

8:00 – 9:40 - Dějepis, Mgr. Linda Zámečníková, Technický a vědecký pokrok v přelomu 19. A 20. století 

9:55 – 11:35 – Informatika, Mgr. Vojtěch Kašpárek, Práce s AI  

11:45 – 12:30 – Informatika, Bc. Jan Čeleda, 3D tisk 

12:40 – 13:25 – Společný rozbor projektové výuky 

Webová stránka akce:  

Odkaz na web školy: ZŠ a MŠ Loděnice – Vítejte na stránkách ZŠ a MŠ Loděnice (zslodenice.cz) 

Anotace akce prošla jazykovou korekturou. 

DIGIakce jsou společnou aktivitou projektu NPO3.1 DIGI (https://revize.edu.cz/) v NPI ČR a externích subjektů/školských zařízení, které na své akci umožňují sdílení zkušeností více škol a přinášejí zajímavé inspirace v oblasti digitálního vzdělávání. Garantem obsahu DIGIakce je hostující organizace/organizátor ZŠ a MŠ Loděnice, Mgr. Vojtěch Kašpárek, NPI ČR v pilotním režimu monitoruje a podporuje zdárný průběh akce, všem lektorům i účastníkům akce je nabízena navazující spolupráce. Průběžná výzva k DIGIakcím je otevřená všem školám a školským zařízením, sledujte web https://revize.edu.cz/inspirujte-kolegy#digiakce   Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit, byla dosažena maximální kapacita