Bohužel, na vzdělávací program:

E14-74-12-241-02 - Jablko, jak ho možná (ne)znáte – využití integrované tematické výuky pro rozvoj digitální kompetence žáků na 1. stupni ZŠ

se již nelze přihlásit. Program byl realizován.