Bohužel, na vzdělávací program:

Y29-74-21-241-02 - Spolupráce v online prostředí žáků 1. stupně ZŠ

se již nelze přihlásit. Program byl v tomto pololetí zrušen.