Bohužel, na vzdělávací program:

R56-72-11-241-010 - Programování v jazyce Python

se již nelze přihlásit. Program byl realizován.