Bohužel, na vzdělávací program:

T38-77-11-241-07 - DIGI plovárna pro školy zřizované podle § 16, Člověk a práce: Stop Motion

se již nelze přihlásit. Program byl realizován.