DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Celostátní vzdělávací program

Název programu:DIGIakce: Průvodce mediální výchovou prezenční akce (Litoměřice)
Číslo programu:D20-81-32-241
Datum konání:10. října 2024
Čas konání:13:00–16:00
Místo konání:Knihovna Karla Hynka Máchy, Mírové náměstí 153/26, 412 01 Litoměřice
Místnost:
Počet hodin:4 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři: Lektoři NPI ČR
Organizační garant:Mgr. Tereza Tolde, tereza.tolde@npi.cz, 420771284367


Komu je program určen

asistenti pedagoga, pedagogičtí pracovníci PPP, pedagogičtí pracovníci školních poradenských pracovišť, učitelé všech druhů a typů škol, učitelé všech druhů a typů škol, vedoucí pracovníci škol a školských zařízení, zástupci ředitelů škol a školskýc


Popis programu

Na úvod workshopu proběhne seznámení účastníků a krátká diskuze o problémech provázejících výuku Mediální výchovy. V rámci workshopu pak seznámíme účastníky s volně dostupnými zdroji pro výuku mediální gramotnosti. Metodiky přístupné prostřednictvím Mediální akademie jsou cenným a efektivním zdrojem pro její výuku. Jedna z lekcí “Média a průmysl” bude představena Ing. Petrou Urbanovou, učitelkou 2. stupně ZŠ. Dále bude následovat diskuze nad tématem – zkušenosti, příspěvky, budoucí spolupráce a sdílení zpracovaných metodik. 

Cílem semináře je představit problematiku mediální výchovy, ukázat dostupné zdroje a možnosti vytváření lekcí, sdílet praxi s účastníky a zjistit, jaké jsou jejich potřeby pro nastavení další spolupráce. 

DIGIakce je určena pro učitele, asistenty či další pedagogické pracovníky s tématy mediálního vzdělávání realizovaný formou neformálního setkávání. Budeme usilovat o navození bezpečného a otevřeného prostředí ve vztahu k digitálnímu vzdělávání dětí i dospělých, žáků i učitelů. 

DIGIakce si klade za cíl představit problematiku mediální výchovy, ukázat dostupné zdroje a možnosti vytváření lekcí, sdílet praxi s účastníky a zjistit, jaké jsou jejich potřeby pro nastavení další spolupráce. 

Časový harmonogram: 

 13:00 zahájení, seznámení účastníků 

13:20 diskuze o aktuálních výzvách v oblasti MV 

14:00 Mediální akademie a volně dostupné zdroje 

15:00 Sdílení, diskuze, zkušenosti z praxe 

16:00 rozloučení 

Webová stránka akce: www.knihovnalitomerice.cz 

Anotace akce prošla jazykovou korekturou. 

DIGIakce jsou společnou aktivitou projektu NPO3.1 DIGI (https://revize.edu.cz/) v NPI ČR a externích subjektů/školských zařízení, které na své akci umožňují sdílení zkušeností více škol a přinášejí zajímavé inspirace v oblasti digitálního vzdělávání. Garantem obsahu DIGIakce je hostující organizace/organizátor (Základní škola T. G. Masaryka Štětí), NPI ČR v pilotním režimu monitoruje a podporuje zdárný průběh akce, všem lektorům i účastníkům akce je nabízena navazující spolupráce. Průběžná výzva k DIGIakcím je otevřená všem školám a školským zařízením, sledujte web https://revize.edu.cz/inspirujte-kolegy#digiakce