Bohužel, na vzdělávací program:

Y54-06-14-221 - Konzultace k dílčím úpravám ŠVP PV - na pracovišti NPI ČR

se již nelze přihlásit. Program byl realizován.
     web © 2020 NPI ČR, IS Helen © Martin Kačena