Bohužel, na vzdělávací program:

W90-06-14-221 - Realizace, změny a úpravy ŠVP PV v mateřských školách skupinová konzultace

se již nelze přihlásit. Program byl realizován.
     web © 2020 NPI ČR, IS Helen © Martin Kačena