Bohužel, na vzdělávací program:

C31-02-22-221 - Náročné případy ve spolupráci s rodiči - profesní a metodická podpora pro pedagogy MŠ

se již nelze přihlásit. Program byl v tomto pololetí zrušen.
     web © 2020 NPI ČR, IS Helen © Martin Kačena