Bohužel, na vzdělávací program:

G03-09-11-212 - Úvod do osobnostně sociálního rozvoje pedagogických pracovníků v ZNV

se již nelze přihlásit. Program byl v tomto pololetí zrušen.
     web © 2020 NPI ČR, IS Helen © Martin Kačena