Bohužel, na vzdělávací program:

M19-51-12-221-2 - 3D tisk jako prostředek podpory polytechnického vzdělávání a nadání

se již nelze přihlásit. Program byl realizován.
     web © 2020 NPI ČR, IS Helen © Martin Kačena