DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Celostátní vzdělávací program

Název programu:Zlobivé dítě, nebo dítě s ADHD? Online
Číslo programu:Q29-09-11-202
Datum konání:13. listopadu 2020, 8.30 - 10.30
Místo konání:Online
Počet hodin:2 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:PaedDr. Drahomíra Jucovičová,
Mgr. Jaroslava Budíková
Organizátor::Bc. Monika Doubková, monika.doubkova@npi.cz, tel.: 222 122 269, 770 134 259


Komu je program určen

pedagogům - vedoucím zájmových kroužků a klubů, vychovatelům školských zařízení, pedagogům volného času


Popis programu

ADHD nebo-li syndrom poruchy pozornosti s hyperaktivitou je neurovývojová porucha, za kterou dítě nemůže. Ale vždyť se většinou projevuje jako zlobivé dítě! Není to tedy pouze nálepka pro jeho nevhodné chování? Webinář bude věnován příčinám a typickým projevům ADHD a jejich rozlišení od klasického zlobení.

1. Přivítání, představení, naše zkušenosti s dětmi s ADHD
2. Typické projevy ADHD
– aktivita posluchačů „Na co nejvíce narážíte u dětí s ADHD?“ / zapisování, roztřídění do kategorií
3. Příčiny odlišných projevů dětí s ADHD
- viz prezentace (1-2 slidy)
4. Současná terminologie (3 slidy)
5. Pedagogická diagnostika – čeho si všímat ve školní družině
6. Odlišení projevů ADHD od klasického zlobení


Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit

     web © 2020 NPI ČR, IS Helen © Martin Kačena