DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Celostátní vzdělávací program

Název programu:Jak zvládat stres a konfliktní situace nejen v koronakrizi
Číslo programu:Q57-09-11-202
Datum konání:27. listopadu 2020, 9.00 - 13.00
Místo konání:Online
Počet hodin:4 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:PhDr. Mgr. Eva Burdová, MBA
Organizátor::Bc. Monika Doubková, monika.doubkova@npi.cz, tel.: 222 122 269, 770 134 259


Komu je program určen

pedagogům - vedoucím zájmových kroužků a klubů, vychovatelům školských zařízení, pedagogům volného času


Popis programu

Dnešní náročná doba na nás všechny přináší mnoho nových úkolů a výzev.  Lidé jsou unavení a vystresovaní a na tom podkladě dochází  často k uvolňování tenzí i v situacích, kde bychom zrovna od druhé strany konfliktní naladění nečekali. Webinář je zaměřen na  efektivní zvládání vlastního stresu a  zvládání konfliktních situací, se kterými se pedagogové volného času a vychovatelé setkávají  nejen ve své praxi, ale i v každodenním životě. V rámci webináře se seznámíme se základy duševní hygieny, pojetím a prevencí stresu, syndromu vyhoření, s cyklem konfliktů, jeho vývojem.  Dojde i na sebepoznávání, sebereflexi na podkladě vlastního uvědomění. Podíváme se na to, jaké jsou  způsoby řešení konfliktů dle TKI.  Sami si můžeme uvědomit, který způsob máme tendenci preferovat. Popíšeme si strategie zvládání náročných komunikačních situací a techniky vedoucí ke zvládnutí konfliktů i stresu. Doufám, že se i zasmějeme a podělíme se přes obrazovku navzájem o pozitivní naladění do dalších dnů. Součástí webináře jsou i  diskuze k danému tématu a vzájemné interakce všech zúčastněných, pokud chtějí mluvit na mikrofon či psát do chatu. Těším se na setkání s Vámi.
     web © 2020 NPI ČR, IS Helen © Martin Kačena