Bohužel, na vzdělávací program:

21-47-11-OD-ČJ-2V-04 - Co by mohli chtít číst čtenáři ve věku druhého stupně základní školy

se nelze přihlásit on-line.
     web © 2020 NPI ČR, IS Helen © Martin Kačena