Bohužel, na vzdělávací program:

21-47-11-OD-PřFy-2V-01 - SMART home

se již nelze přihlásit. Program byl realizován.