DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Krajský workshop ICT Nová Informatika – Revize RVP ZV - Základy algoritmizace a programování
Číslo programu:21-44-23-PMK-KW-ICT-01
Datum konání:19. dubna 2021
Čas konání:14.30 - 18.00
Místo konání:online prostřednictvím MS Teams
Místnost:
Počet hodin:4 vyučovacích hodin (z toho 4 hodin e-learning)
Lektor/lektoři:PhDr. Vojtěch Gybas, Ph.D.,
Mgr. Jaroslav Faltýn
Organizační garant:Mgr. Ivan Kovář, ivan.kovar@npi.cz, +420 770 171 680


Komu je program určen

učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé ZUŠ a SUŠ, ředitelé škol a školských zařízení, zástupci ředitelů škol a školských zařízení


Popis programu

Aktuální infromace k revizi RVP ZV, Nová Informatika.

Program:

Základy algoritmizace a programování

I. stupeň

Blok je zaměřen na nástroje a prostředky, které lze využít pro výuku algoritmizace a programování u žáků na I. stupni ZŠ. V rámci workshopu bude představen nástroj Scratch z pohledu žáka I. stupně, zacíleno bude na typické úlohy, které jsou obsaženy v připravených výukových materiálech projektu PRIM (www.imysleni.cz). V  druhém bloku budou představeny možnosti využití robotických pomůcek, zejména Lego WeDo. Účastníkům bude také prezentován model školení, který by je měl připravit na výuku podle nové koncepce RVP.

II. stupeň

Hlavním nástrojem pro výuku algoritmizace a programování na II. stupni je webová aplikace Scratch. Klíčovým bodem programu bude představení obsahu učebnic, které byly v rámci projektu PRIM (www.imysleni.cz) pro učitele připraveny, společně s přehledem typických úloh a projektů, které budou žáci ve výuce řešit. Dále bude představeno prostředí Scratch a jeho efektivní využití ve výuce, možnosti implementace robotické stavebnice Lego Mindstorm a model školení, který by je měl připravit na výuku podle nové koncepce RVP.

Vzdělávací cíl

Účastníci získají základní přehled o aktuálním stavu revize RVP ZV a o “Nové informatice” tak, jak je připravována v rámci revize RVP ZV a za pomoci výstupů projektu PRIM, které jsou prezentovány na portále imysleni.cz.Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit