DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Krajský workshop ICT Nová Informatika – Revize RVP ZV - Práce s daty; Základy informatiky
Číslo programu:21-44-23-PMK-KW-ICT-02
Datum konání:30. dubna 2021
Čas konání:14.00 - 17.30
Místo konání:online prostřednictvím MS Teams
Počet hodin:4 vyučovacích hodin (z toho 4 hodin e-learning)
Lektor/lektoři:PhDr. Zbyněk Filipi, Ph.D.
Organizační garant:Mgr. Ivan Kovář, ivan.kovar@npi.cz, +420 770 171 680


Komu je program určen

učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé ZUŠ a SUŠ, ředitelé škol a školských zařízení, zástupci ředitelů škol a školských zařízení


Popis programu

Aktuální informace k revizi RVP ZV, Nová informatika

Program:

Práce s daty; Základy informatiky

I. stupeň

Blok je zaměřen na možnosti řízené transformace výuky informatiky, a to od práce s digitálními technologiemi až k jejím základům jako oboru, resp. jak ji lze aplikovat u žáků na I. stupni ZŠ. V  oblasti práce s daty budou představeny ověřené postupy, které jsou spojené s informatickým myšlením a zároveň použitelné i  v běžném životě, jmenovitě: vyslovení odpovědí na základě dat, zaznamenání dat do evidence a identifikace případné chyby v ní, řazení a třídění dat podle různých kritérií. V oblasti Informatiky bude zaměřeno na různé podoby kódování informací (textem, obrázkem, číslem), jehož součástí je i šifrování. Ukážeme si, jak informatiku učit i bez počítačů. Pro obě části bude společné téma: důležitost vedení cílené diskuze při výuce.

II. stupeň

Blok je zaměřen na možnosti řízené transformace výuky informatiky, a to od práce s digitálními technologiemi až k jejím základům jako oboru, resp. jak ji lze aplikovat u žáků na II. stupni ZŠ. V oblasti informatického myšlení a práce s daty je zacíleno na vzdělávací materiál a ověřené postupy, využitelné i  v běžném životě, a to: odhalení chyby v cizí interpretaci dat, navržení pravidel evidence dat a jejich kontrola, třídění, řazení a filtrování dat a porovnání různých modelů prezentace dat. V oblasti Informatiky budou demonstrovány různé podoby kódování informací, jehož součástí je i šifrování a komprese. Ukážeme si, jak informatiku učit i bez počítačů. Pro obě části bude společné téma: důležitost vedení cílené diskuze při výuce.

 

Vzdělávací cíl

Účastníci získají základní přehled o aktuálním stavu inovované vzdělávací oblasti Informatika dle schváleného RVP. Pro získání komplexního obrazu budou prezentovány výstupy projektu PRIM (www.imysleni.cz).

 Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit