DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Celostátní vzdělávací program

Název programu:Hodnocení a klasifikace žáků s odlišným mateřským jazykem se zohledněním situace vzniklé pandemickými opatřeními
Číslo programu:S67-14-11-211-01
Datum konání:6. dubna 2021, 14.00 - 16.00
Místo konání:Setkání proběhne online prostřednictvím platformy MS Teams
Místnost:
Počet hodin:3 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Mgr. Alice Kourkzi
Organizační garant::Ing. Mgr. Alžběta Kubcová Vitoulová, alzbeta.kubcova@npi.cz, tel.: 222 122 249, 770 179 604
Poznámka:Panelová diskuze věnovaná tématu


Komu je program určen

pedagogům 1. stupně ZŠ, pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům speciálních škol, pedagogům gymnázií, ředitelům škol a školských zařízení, zástupcům ředitelů škol a školských zařízení, speciální pedagogové, asistenti pedagoga


Popis programu

V rámci panelové diskuze budou prezentována témata týkající se hodnocení a klasifikace žáků s odlišným mateřským jazykem se zohledněním situace vzniklé pandemickými opatřeními, jako jsou například: průběžné a výroční hodnocení těchto žáků, formy hodnocení u žáků s nulovou nebo velmi malou znalostí ČJ, rozdíl v přístupu k hodnocení cizinců mezi 1. a 2.stupněm, koordinace mezi vyučujícími jednotlivých předmětů a uplatňování individualizovaného hodnocení.

K diskuzi a ke sdílení dobré praxe byli pozváni zástupci základních škol: ZŠ profesora Švejcara v Praze 12, ZŠ LADA v České Lípě a ZŠ Karlovy Vary, Libušina. Jedná se o školy, které mají dlouholeté zkušenosti s podporou žáků cizinců, a proto již mají vypracované systémy této podpory. V době pandemie pak hledají strategie přístupu ke klasifikaci a hodnocení žáků cizinců v distanční výuce.

 Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit, byla dosažena maximální kapacita

     web © 2020 NPI ČR, IS Helen © Martin Kačena