Bohužel, na vzdělávací program:

21-47-11-ICT-AKT-V - Bezpečnost a správa ICT ve škole

se již nelze přihlásit. Program byl realizován.