DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Celostátní vzdělávací program

Název programu:Webinář - Chraňte se v kybersvětě! Pro cílovou skupinu ZNV (ŠD, ŠK, DDM, SVČ)
Číslo programu:C20-09-11-211
Datum konání:31. května, 17.00 - 19.00
Místo konání:Online
Počet hodin:2 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Ing. Alexandr Fales
Organizátor::Bc. Monika Doubková, monika.doubkova@npi.cz, tel.: 222 122 269, 770 134 259


Komu je program určen

pedagogům - vedoucím zájmových kroužků a klubů, vychovatelům školských zařízení, pedagogům volného času


Popis programu

webinář zaměřující se na kybernebezpečí ve smyslu Kyberšikany, Kybergroomingu, Kyberstalking a Sextingu. Seznámíte se se stručným popisem a legislativou daného nebezpečí, formami a motivy, základními pravidly komunikace, desaterem obrany, a hlavně co dělat, když se dítě stane obětí. Na konci webináře bude prostor pro vaše dotazy.Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit

     web © 2020 NPI ČR, IS Helen © Martin Kačena