DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Mozaika programů pro ZŠ a SŠ Co by měl absolvent základní školy vědět o jídle (SZŠ)
Číslo programu:T42-51-22-211-05
Datum konání:30. srpna 2021
Čas konání:9:30–10:15
Místo konání:SVČ Lužánky, pracoviště Legato, Brno - Kohoutovice
Počet hodin:1 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Mgr. Zdeněk Humpolík
Organizační garant:Mgr. Dana Veselá, Ph.D., dana.vesela2@npi.cz, 770 181 771


Komu je program určen

učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU


Popis programu

Workshop pro předsatvení vzdělávacího programu, který vznikl v rámci porjektu Budování kapacit na podporu škol II. na podkladě propojování neformáního a formálního vzdělávání.

Čtyři vzdělávací programy pro základní školy od prvního ročníku až po druhý stupeň umožní žákům získat základní vědomosti a dovednosti a budovat postoje v oblasti zdraví prospěšného a udržitelného stravování. Programy jsou velmi dobře využitelné ve vzdělávacích oborech výchova ke zdraví a příprava pokrmů. Jsou založeny na aktivizačních metodách, praktických činnostech, obsahují krátká videa, karetní hry, kvízy.Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit