DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Mozaika programů pro ZŠ a SŠ Barevný podzim (Lipka)
Číslo programu:T42-51-22-211-07
Datum konání:30. srpna 2021
Čas konání:10:45–11:30
Místo konání:SVČ Lužánky, pracoviště Legato, Brno - Kohoutovice
Počet hodin:1 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Mgr. Dana Veselá, Ph.D.
Organizační garant:Mgr. Dana Veselá, Ph.D., dana.vesela2@npi.cz, 770 181 771


Komu je program určen

učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU


Popis programu

Workshop pro předsatvení vzdělávacího programu, který vznikl v rámci porjektu Budování kapacit na podporu škol II. na podkladě propojování neformáního a formálního vzdělávání.

Barevný podzim - náměty z pobytových programů Včelí údolí (1. a 2. ročník) a Co řemesla přinesla (3.-5. ročník) v podobě badatelské aktivity a simulační hry. Oba programy poukazují na změny, které zapříčiňuje člověk svým nevhodným zásahem do krajiny.

- náměty z pobytových programů pracoviště Rozmarýnek 1. st. ZŠ

na setkání s vámi se těší lektorka Petra NejezchlebováNa tento vzdělávací program se již nelze hlásit