DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Mozaika programů pro ZŠ a SŠ Dva dny s energií (Vida)
Číslo programu:T42-51-22-211-14
Datum konání:30. srpna 2021
Čas konání:10:45–11:30
Místo konání:SVČ Lužánky, pracoviště Legato, Brno - Kohoutovice
Počet hodin:1 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Mgr. Dana Veselá, Ph.D.
Organizační garant:Mgr. Dana Veselá, Ph.D., dana.vesela2@npi.cz, 770 181 771


Komu je program určen

učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU


Popis programu

Workshop pro předsatvení vzdělávacího programu, který vznikl v rámci porjektu Budování kapacit na podporu škol II. na podkladě propojování neformáního a formálního vzdělávání

aktivita Experimentální dílny, které zahrnují sérii experimentů se solární, větrnou a mechanickou energií a seznamují účastníky s některými aspekty těchto energií.

Celý program je koncipován jako dvoudenní akce v prostorách VIDA! science centra. Pracovní skupiny žáků řeší projekt elektrifikace fiktivního státu pomocí běžných technologií výroby elektrické energie. První den je zaměřen na získávání potřebných informací formou exkurzí a několika herních aktivit, ve druhém dni pak žáci provádějí experimenty s obnovitelnými zdroji energie, vypracují vlastní projekt a výsledky projektu vzájemně prezentují. Cílovou skupinou jsou žáci 9. tříd až SŠ.Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit