Bohužel, na vzdělávací program:

21-47-11-26-OD-CJ-OSS - Komunikační přístup k výuce mluvnice – příklady dobré praxe On-line škola SYPO

se již nelze přihlásit. Program byl realizován.