Bohužel, na vzdělávací program:

21-47-11-17-OD-CJ-OSS - Tvorba digitálního obsahu pro 2. stupeň ZŠ On-line škola SYPO

se již nelze přihlásit. Program byl realizován.